Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VYTRIEDENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 22.02.2024

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Zlaté

V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je obec povinná zverejniť :

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2023 v obci Zlaté je :

ÚVKO = 50,23 %  

Množstvo vyzberaného separovaného odpadu   za rok 2023  v kg. :

papier .................. ...............................    8 633

sklo..................... ...............................    11 357

plasty..................................................    20 799

VKM .......................................................  1 768

kovové obaly .......................................      302

jedlé 0oleje a tuky...............................      179

batérie a akumulátory.........................     999

elektroodpad.....................................    9 917

zmesový komunálny odpad..........    68 650

objemný odpad VKK.......................     8 360

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zoznam článkov:

1 2 >