Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VYTRIEDENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 05.03.2021

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Zlaté

V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je obec povinná zverejniť :

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 v obci Zlaté je :

ÚVKO = 30,07 %

Množstvo vyzberaného separovaného odpadu   za rok 2020  v kg. :

papier .................. ...............................1133

sklo..................... .................................8109 

plasty................................................... 9334

VKM ........................................................275

kovové obaly .......................................2065

jedlé 0oleje a tuky...............................  257 

batérie a akumulátory............................  5

elektroodpad...................................... 5408

zmesový komunálny odpad..........  59580

objemný odpad VKK..................... . 10320


Zoznam článkov: