Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VYTRIEDENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 22.02.2023

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Zlaté

V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je obec povinná zverejniť :

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2022 v obci Zlaté je :

ÚVKO = 49,76 %  

Množstvo vyzberaného separovaného odpadu   za rok 2022  v kg. :

papier .................. ...............................  2 605

sklo..................... ...............................  11 809

plasty..................................................    9 714

VKM ........................................................1 586

kovové obaly .......................................     345

jedlé 0oleje a tuky...............................      72

batérie a akumulátory.........................   457

elektroodpad..................................... 28 965

zmesový komunálny odpad..........   63 620

objemný odpad VKK.......................    6 100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Zoznam článkov:

    1 2 >