Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kultúra

Ako pritiahnuť čitateľov do knižnice 

V centre obce Zlaté stojaca kultúrno správna budova bola postavená v päťdesiatych rokoch. Niekoľkokrát prešla zmenami v podobe prístavieb a nadstavieb, ale pre havarijný stav elektriny, zavlhnuté múry,  opadané omietky a nemožnosť získať optimálnu tepelnú pohodu sa budova využívala len v nevyhnutných prípadoch.

Po jej rekonštrukcii cez Opatrenie 3.4.1 Programu rozvoja vidieka obec získala krásnu budovu s novými možnosťami. Jej pýchou je aj obecná knižnica, ktorá na ploche vyše tridsať metrov štvorcových sústreďuje knihy pre všetky vekové kategórie. Má mnoho čitateľov, ale väčšina je tých, ktorí sa v nej ukážu iba raz do roka. Pritom je to smutné, pretože každý rok je knižničný fond dopĺňaný nielen z rozpočtu obce, ale aj z dotácií z Ministerstva kultúry SR.

Ako zatraktívniť služby knižnice, ako pritiahnuť mladých čitateľov, ako ukázať , že voľný čas sa dá využiť nie sedením pri televízore a počítači, ale štúdiom, hľadaním informácií a obohatením o umelecký zážitok – to boli otázky, ktoré nás dlho trápili. Pritom do popredia sa dostávajú otázky vzdelania mladej generácie, ktorá málo číta, nepochopí dostatočne text a sa nevie orientovať v obrovskom množstve informácií. Malé deti nepoznajú klenotnicu našich ľudových rozprávok, lebo v televíznych prenosoch sú častejšie kreslené rozprávky zo zahraničných štúdií ako tie slovenské.

V auguste tohto roka obec získala grant z Nadačného fondu VSE spravovaného Karpatskou nadáciou na projekt „Z rozprávky do rozprávky v Zlatianskom kráľovstve“ na zatraktívnenie služieb a programov obecnej knižnice. Za získané finančné prostriedky sa nakúpilo množstvo zaujímavých kníh, priestory knižnice sa vybavili sedacími vakmi, pribudli krásne spoločenské hry. Od 4. októbra začali aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku vo forme čítania a počúvania rozprávok, maľovania výkresov s tematikou rozprávkového Zlatianskeho kráľovstva. Podvečerné stretnutia v knižnici spájajú detí s ich rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do práce s textom, spoločenských hier aj maľovania. Vyrobilo sa prvé rozprávkové leporelo a chystáme sa na tvorbu rozprávkovej mozaiky. Ďalšie aktivity sa realizujú v materskej a základnej škole, kde rozprávkový október je súčasťou výchovno-vzdelávacích programov na hodinách slovenského jazyka, čítania, výtvarnej výchovy. Deti sa pripravujú na dramatizáciu slovenskej rozprávky, s ktorou chcú vystúpiť pre našich dôchodcov. Najkrajšie výtvarné práce vyzdobia biele steny chodieb rekonštruovanej budovy. Veľký literárny kvíz preverí získané vedomosti detí a naša „zlacká chyža“ bude miestom hľadania rozprávkových rekvizít. Až do polovice novembra je prichystaných množstvo aktivít na rozvoj detskej osobnosti a jej obohatenie o nové krásne zážitky. A čo čakáme od projektu my? No predsa častejšie návštevy knižnice, väčší počet prečítaných kníh a potrebu mladých ľudí hľadať a získavať pre seba množstvo faktov a zážitkov.