Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 270)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
114/2022 poskytnutie finančných príspevkov Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8 720.80 €
322 0824 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
84/2022 poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Ema Šivecová
1 400 €
82/2022 umiestnenie elektro-energetického zariadenia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
79/2022 zámena parciel CKN 509/2 a CKN 874/3 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Milan Hrivňák
0 €
75/2022 poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
60/2022 počty vyvážaných nádob odpadu Odb.: Obec Zlaté
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
56/2022 licencia Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
37/2022 poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
7 909.15 €
17/2022 nájom nebytových priestorov Odb.: Alena Kostárová AMIX
Dod.: Obec Zlaté
0 €
237/2021 dodávka elektriny- DN, BD, I, HZ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská energetika
0 €
236/2021 dodávka elektriny- Ocú, VO Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská energetika
0 €
214/2021 Zmluva o dielo - spevnenie ciest Odb.: Obec Zlaté
Dod.: CUKSTAV s.r.o.
37 876.42 €
213/2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS Odb.: Obec Zlaté
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
204/2021 Zlaté IBV - rozšírenie NN distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
203/2021 pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
189/2021 pedagogický asistent v MŠ Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0 €
157/2021 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0 €
158/2021 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
0 €
129/2021 audit 2020 Odb.: Obec Zlaté
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
0 €
Generované portálom Uradne.sk