Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dom smútku

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU SVOJICH BLÍZKYCH

  1. keď občan zomrie doma, je potrebné zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti

  2. na základe lekárskej správy Vám na  Obvodnom úrade v Bardejove na matrike vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list. V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, musíte zájsť so všetkými spomínanými dokladmi na matriku príslušného Obvodného úradu Bardejov

  3. vyhľadáte správcu cintorína v našej obci – pracovníkov obecného úradu - ktorí určia miesto hrobu, odovzdajú kľúče od domu smútku. Dohodnete, alebo im oznámite dátum a čas pohrebu.Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si pozostalí zabezpečia individuálne. Bližšie informácie dostanú na  obecnom úrade.

  4. V tomto čase Obecný úrad Zlaté nedisponuje s pohrebným vozidlom, uvádzame adresy pohrebných služieb, na ktoré sa môžete obrátiť:

BAPOS, Prevádzkovanie pohrebnej služby, vrát. prepravy zosnulých

Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, tel.: 054/ 486 05 19, 485 05 11

Ján Gajdoš – Pohrebníctvo, Fraňa Kráľa 9, 085 01 Bardejov, tel.: 054/472 52 27

EDEN - pohrebné služby , kvetinárstvo , Ťačevská 1639, 08501 Bardejov , tel. 045/486 08 28

Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení  všetkých formalít a náležitostí, ktoré sa týkajú vybavenia pohrebu.

V súčasnej dobe, kedy platia COVID opatrenia sú organizátori pohrebu povinní riadiť sa aktuálnymi opatreniami a nariadeniami / covid semaforom/ !