Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Školstvo

V minulosti boli v obci dve ľudové školy – evanjelická a .v. a rímskokatolícka.

V starej kronike nie sú žiadne správy o presnom dátume založenia evanjelickej a.v. školy, ale faktom je , že škola stála už pre rokom 1840 a v škole vyučoval tunajší sedliak Adam Benka.
Rímskokatolícka škola bola postavená v roku 1906. Najväčšiu zásluhu na výstavbe školy mal gaboltovský farár Michal Zápotocký.

V zlatianských školách pôsobili títo riaditelia: Jozef Tarcala, Viliam Skalský, Adolf Slávik, Mária Romanová, Miroslav Lupták, Vasiľ Uram, Anton Hovanec.

V roku 1975 sa začalo s výstavbou Materskej školy v akcii ,,Z,,. Skolaudovaná bola v auguste 1978, do prevádzky uvedená 1.10.1978. Prvou riaditeľkou bola Marta Pangrácová, po nej Mária Kroková. Poslednou riaditeľkou MŠ v Zlatom bola Anna Rybárová.

V starých školských budovách sa učilo až do roku 1991. Nová budova základnej školy sa začala stavať v roku 1988 v akcii „Z“ s rozpočtovým nákladom 2,77 mil. Sk. Vyučovanie v nej sa začalo 21. januára 1991.

V septembri 2004 sa MŠ zlúčila so ZŠ a tým sa stala súčasťou nového právneho subjektu pod názvom ,,ZŠ s MŠ Zlaté.
Riaditeľom ZŠ s MŠ je Miroslav Dzúr, ktorý svoju funkciu vykonáva od roku 1989.
Zástupkyňou pre MŠ sa stala doterajšia riaditeľka škôlky Anna Rybárová. Od roku 2018 funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ vykonáva Daniela Banasová .  ZŠ s MŠ je pod jednou strechou v priestoroch ZŠ.

Školu navštevujú žiaci od 1.- 4. ročníka. Je umiestnená v krásnom prírodnom prostredí, kde deti majú dostatok priestoru na svoju školskú i mimoškolskú činnosť.

Zameranie školy je okrem prioritného výchovno-vzdelávacieho cieľa, výchova k zachovaniu ľudových tradícií a environmentalistika. Toto zameranie sa uplatňuje pri rôznorodej mimoškolskej činnosti.

V súčasnosti navštevuje školu 19 žiakov, školský klub 19 žiakov v jednom oddelení. V MŠ je zapísaných 21 detí v jednom oddelení.

Priestory ZŠ sa nachádzajú na prízemí. Žiaci a pracovníci školy využívajú dve priestranné učebne, zborovňu, počítačovú miestnosť, knižnicu, školský klub, kabinet a soc. zariadenia. Na poschodí je riaditeľňa, trieda MŠ, spálňa, miestnosť pre učiteľky MŠ a soc. zariadenia. Školské stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Škola je splynofikovaná a vybavená modernou kotolňou.