Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty

UMÝVAČKA RIADU v kuchyni Obecného úradu

Projekt : Rozšírenie vybavenia kuchyne v kultúrnom dome

Program : KULTÚRA

Zdroj:  Výzva poslancov PSK 2023

Finančne podporené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Výška dotácie: 2 000,- EUR

Cieľ podpory: Zlapšiť vybavenosť kuchyne  

Realizácia projektu: 10/2023     

-------------------------------------------------------------------------------------------

ALTÁNOK pri ZŠ s MŠ

Projekt:  Spoznávajme svet v zelenej triede

Finančný zdroj:  Nadácia Volkswagen

                             z finančnou podporou z rozpočtu obce Zlaté a príspevku Urbárskej spoločnosti obyvateľov obce Zlaté

Cieľ projektu:   - Podpora voľnočasových aktivít detí ZŠ s MŠ a možnosť organizovania spoločných podujatí s cieľom spájať viaceré generácie

                              detí, rodičov a seniorov obce

                           - sústredenie časti vyučovania do exteriéru do prírody a na čerstvý vzduch s cieľom vytvorenia " zelenej triedy"

Rozpočet projektu:   4 500 ,- EUR

Príspevok nadácie Volkswagen :  1 000,- EUR

Príspevok z rozpočtu obce :            3 500 ,- EUR

Termín realizácie :  jún - júl  2021  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Zlatiansky knižný kalendár

Program: Otvorená knižnica 2013
Finančný zdroj: Karpatská nadácia

Cieľ projektu:

  • Rozšírenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Zlatom.
  • Zútulnenie priestorov knižnice
  • Spoznávanie diel slovenských autorov  
  • Tvorba podkladov pre zlatiansky knižný kalendár a pohľadnice  
  • Výzdoba priestorov kultúrno-správnej budovy
  • Budovanie medzigeneračných vzťahov medzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami plných úcty, porozumenia, pomoci a predávania skúseností

Rozpočet: 3500€

Nové hracie stoly pre stolnotenistov  TJ Požiarnik Zlaté  2019 

Projekt:  Vyšportuj si zlato v Zlatom

Program:   ŠPORT 

Finančný zdroj :  Dotácia z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Výška podpory PSK :  1000,- EUR ,   spolufinancovanie z rozpočtu obce Zlaté :  297,- EUR

Cieľ projektu:  

-   obnoviť materiálne zabezpečenie pre športové aktivity v obci formou nákupu nových hracích stolov

     na stolný  tenis

-   zlepšiť podmienky pre šport a voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých v obci Zlaté

-    umožniť záujemcom aktívne sa zapájať do športu  a zároveň "spájať "  viaceré generácie bez rozdielu

-    poskytnúť hráčom stolného tenisu pravidelné tréningy, prípravu na rôzne súťaže ale aj príležitostné hry

Realizácia projektu:     8 / 2019

Rozpočet:   1297,- EUR

Renovácia interiéru a sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté  2019

Projekt : Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté

Finančný zdroj : Dotácia Ministerstva financií SR

Výška podpory:  8000,- EUR , spolufinancovanie obce Zlaté :  6 578,- EUR

Cieľ projektu : 

-  Zlepšenie hygienických podmienok pobytu detí Základnej a materskej školy

-  Skrášlenie prostredia v interiéri školy

-   Renovácia zdravotne a hygienicky nevyhovujúceho prostredia interiéru školského klubu

Realizácia projektu:  7- 8 /2019

Rozpočet :  14 578 ,- EUR