Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozemkové úpravy

 15.11.2022

Okresný úrad Bardejov,  pozemkový a lesný odbor

    verejnou vyhláškou      o z n a m u j e ,    že

Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k. ú. Zlaté

( ďalej len " ZUNP" ) 

   s ú     p l a t n é .

  / pozn. :  Oznámenie a  prílohy  viď  v dokumentoch  / 


Zoznam článkov: