Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozemkové úpravy

 11.04.2022

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor

dňa 20.2. 2023 zverejnil 

P O Z V Á N K U

na

Prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Zlaté

podľa § 12 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách

Doručenie  Verejnou vyhláškou

/ viď prílohu dokumentov /

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >