Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ALTÁNOK pri škole

 09.09.2021

" Spoznávajme  svet v zelenej triede"

je názov projektu, ktorého výsledkom je  výstavba dreveného altánku pri ZŠ s MŠ v Zlatom.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cieľom projektu bolo vybudovať bezpečné miesto pre hry a aktivity detí na školskom dvore , kde by mohli tráviť čas na čerstvom vzduchu nielen počas vyučujúceho procesu  ale aj pri rôznych iných podujatiach organizovanými školou.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka Zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Volkswagen, ktorý podporil náš rodák Ing. Martin Klimek.

Hlavným spúšťačom bola najprv podpora od Volkswagenu vo výške 1 000,- EUR.

Potešilo nás, že pre dobrú vec sa spojilo niekoľko organizácií a ochotných ľudí :

od vypracovania projektu , ktorý si vzala na starosť Daniela Banasová, Ing. Miroslav Benka-Goč, ktorý spracoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, Pozemkové spoločenstvo urbarialistov a obyvateľov obce Zlaté, ktoré sponzorsky poskytlo drevo na altánok,

Obec Zlaté, ktorá zo svojho  rozpočtu vyčlenila  3 500,- EUR na zabezpečenie stavebného materiálu na základy altánku a strechu.

Stavebné práce spojené s prípravou základov zrealizoval zamestnanec obecného úradu Jozef Popjak spolu s ďalšími zamestnancami obce , ktorí pomáhali pri úpravách terénu pri altánku a v areáli školy.

A napokon stolári bratia Ondrej a Stanislav Benka - Rybárovi, ktorí zrealizovali výrobu a montáž altánku. S montážou strechy pomáhal Peter Klimek.

Z vydareného a krásneho diela sa všetci veľmi tešíme a všetkým ktorí sa na tom podieľali patrí naše veľké poďakovanie!

Čoskoro už budeme môcť uskutočňovať edukačné aktivity s enviromentálnym zameraním v prístrešku na školskom dvore, pozorovanie prírodnín, kreslenie, spievanie, čítanie príbehov. Zakomponovaním rôznych enviromenrtálnych aktirvít formovať a rozvíjať u detí a ich rodičov osobnostné kvality, ktoré ich povedú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia.

Dňa 12.11.2021 bol altánok slávnostne uvedený do prevádzky. Na úvod zaznela pesnička v podaní detí ZŠ v Zlatom a ďakovné príhovory riaditeľa ZŠ s MŠ v Zlatom Mgr. Miroslava Dzúra a starostky obce Adriany Popjakovej pre všetkých, ktorí sa podieľali na celkovej realizácii stavby a boli prítomní na slávnostnom akte otvorenia Altánku. 

Všetkým srdečne ďakujeme.

                                                                                                                                                                      Adriana Popjaková , starostka obce


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 >