Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Aktuality

Oznámenie o úprave ceny vody

 

Obec Zlaté oznamuje,

 

že na základe Potvrdenia o cene č. 0003/2020/V - PC vydaného

 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave dňa 30.3.2020 /“ďalej URSO“ / , ktorý

 

určil pre regulovaný subjekt Obec Zlaté maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,5972 EUR / m3

 

u p r a v u j e cenu za odobratú pitnú vodu z verejného vodovodu na 0,55 eur / m3

 

Nové výmery za odobratú pitnú vodu rok 2020 budú prepočítané podľa novej ceny.

 

Odôvodnenie:

Cena vody bola stanovená ÚRSO v Bratislave na základe oznámenia obce o skutočných nákladoch na prevádzku verejného vodovodu III. kategórie.

Minuloročné a súčasné tržby za odobratú vodu nielenže nepokrývali náklady obce na rozsiahle opravy porúch, ale sa ani nevytvárala finančná rezerva potrebná na priebežné rekonštrukcie starých vodovodných vedení, ktoré majú viac ako 40 rokov a patria do 1 a 2 triedy poruchovosti.

Tzn. že obec už v súčasnosti musí uvažovať o postupnej výmene najporuchovejších úsekov.

 

Navyše obec, ktorá je zároveň prevádzkovateľom verejného vodovodu je podľa platnej legislatívy zákona č. 354/2006 Z. z. zákona o vodách / povinná mať vypracovaný „Plán obnovy vodovodu“ s prognózou na najbližších 10 rokov a podľa neho postupne realizovať potrebné opravy a výmeny starých potrubí za nové, vykonávať potrebné rekonštrukčné opravy vo vodojemoch, vymieňať staré ventily a armatúry.

Úprava ceny odobratej vody na 0,55 eur /m3 bola schválená obecným zastupiteľstvom

uznesením č. 9/2020 zo dňa 21.5.2020


Oznámenie o úprave ceny vody

Polyfunkčná nádrž - zámer
Oznámenie o úprave ceny vody
Zápis detí do Mš
Zápis detí do 1.ročníka
Ďen obce 2019
10.8.2019
Úspešný projekt s Volkswagenom
Svätojánska noc na MAGURE
22.6.2019
Deň matiek
12.05.2019
Výstup na Maguru
05.05.2019
Parlamentné voľby
25.05.2019
Stolnodenkový turnaj
21.04.2019
Nočná hasičská súťaž 2019
27.04.2019
Registrácia chovu ošípaných
Rozšírenie vodovodu a ČOV
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Nočná hasičská súťaž 2018
28.4.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
PRIESKUM
Hornotopliansky jarmok
23. - 24.9 2017
Výstup na Maguru
7. máj 2017
Deň narcisov
7. april
Šafolka v Dřevohosticiach
31. července 2016
Najkrajší balkón
a priedomie 2016
Výstraha proti sršňom
Chodci bezpečne
Mladý poľnohospodár
ako na to
...
Deň matiek
Noc v knižnici
27. marec 2015
Fašiangový karneval
ZŠ a MŠ v spolupráci s TSP - január 2015
ako vyhladať prvu pomoc
Zlatianský historický kalendár
MAS - Horná Topľa
Ako sa chrániť pred kliešťom
choroby prenášané kliešťami
"Divoké" skládky odpadov
Pozemkové úpravy v našej obci

mas