Kontakt:

Anketa:

EURES

Aktuality

1 euro

 

 

 

1 euro   -  o toľko sa zvýši na budúci rok poplatok  za komunálny odpad 

 

Podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch   v zmysle  18 ods. 10), ak sa podľa ods.  7) nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na  nehnuteľnosti  alebo podľa ods. 8) písm. a) až c) nepreukáže niektorá z týchto skutočností, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné  náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.

 

Občania a firmy, ktorí vytvárajú v našom katastri nelegálne skládky odpadov, zaťažujú náše peňaženky

 

 

 

Obec Zlaté vykonala likvidáciu "čiernej" skládky, ktorá bola pri účelovej cestnej komunikácii smerom na Sveržov.  Ponechaný odpad na tejto čiernej skládke naplnil 4 veľkoobjemové kontajnery.  Cena za uloženie odpadu z týchto 4 kontajnerov na  legálnej skládke odpadu predstavuje 672 eur.   Vzniknuté náklady za uloženie  odpadu  obec nemôže   financovať z rozpočtu obce,  preto sa na budúci rok zvýši poplatok za odpad pre každého občana o 1 euro.

 

 

V katastri obce Zlaté sa nachádzajú aj ďalšie "čierne" skládky, ktoré bude potrebné odstrániť.   Postupnou likvidáciou týchto skládok sa bude adekvátne zvyšovať poplatok za odpad.

 

 

Čo môžeš urobiť ty ak nechceš doplácať na spoluobčanov, ktorí nedbajú o naše okolie a zasypávajú ho odpadom ? 

 

  • nahlásiť na obecnom úrade (polícii, OÚŽP) osobu, ktorá ponecháva odpad na miestach iných ako je to stanovené obcou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nový článok
Registrácia chovu ošípaných
Komunálne volby
Výzva na predkladanie
Rozšírenie vodovodu a ČOV
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Nočná hasičská súťaž 2018
28.4.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
PRIESKUM
Hornotopliansky jarmok
23. - 24.9 2017
Výstrahy pre okres Bardejov
Deň obce
5.august 2017
Voľby do orgánov vúc 2017
4.nov.2017
Zber elektroodpadu
13.7.2017
Výstup na Maguru
7. máj 2017
Deň narcisov
7. april
Plán akcií Hornej Tople
__kalendár__
Prerušenie distribúcie
elektriny _ 11.apríl
Zber veľkoobjemového odpadu
10. - 25. marec
Pozvánka
vianočný pozdrav
Dni na farme Gaboltov
24.9.2016 - 25.9.2016
Návrat do stredoveku
17. - 18. 9. 2016
Deň obce
6.8.2016
Šafolka v Dřevohosticiach
31. července 2016
Najkrajší balkón
a priedomie 2016
Výstraha proti sršňom
Vianočná akadémia
Chodci bezpečne
Mladý poľnohospodár
ako na to
Zber spotrebičov
11.11.2015
Rozvoji územia Hornej Tople
vyplňte dotazník
Podpor obnovu jazierka
hlasuj a zdieľaj
journal MAS 3_2015
Hasičská súťaž
O pohár starosky obce
Dni obce Zlaté 2015
1. - 2. august
Pozvánka
TJ Požiarnik Zlaté
Vrchnáky pre Mareka
zbierka
nič sa vám nestane
...
Deň matiek
1.máj
Noc v knižnici
27. marec 2015
Jarné prázdniny 2015
Fašiangový karneval
ZŠ a MŠ v spolupráci s TSP - január 2015
Terénna sociálna práca
ako vyhladať prvu pomoc
1 euro
Zber použitého oleja
Zlatianský historický kalendár
MAS - Horná Topľa
Informácie PZ SR
Ako sa chrániť pred kliešťom
choroby prenášané kliešťami
Zber použitých batérii
kde: OcÚ a ZŠ
Pozdrav zo Soči
od Ondreja Benka-Rybára
zber šatstva
kontajner pri obecnom úrade
"Divoké" skládky odpadov
Pozemkové úpravy v našej obci
Cyklotrasa Bardejov - Krynica- ...
Cyklotrasa Bardejov - Krynica-Zdrój
Zľava na koncesionársky poplat ...
Zľava na koncesionársky poplatok RTVS

mas